COTESTA, V. Qualche lezione dal coronavirus. SocietàMutamentoPolitica, v. 11, n. 21, p. 237-240, 31 Jul. 2020.