Guan, Guan-Xiu, Shu-Yan Liu, Uwe Braun, Peng-Lei Qiu, Jian Liu, Feng-Yun Zhao, Shu-Rong Tang, Jia-Ni Li, and Van-Ninh Nguyen. 2022. “A Cryptic Powdery Mildew (Golovinomyces Hieraciorum Sp. Nov.) on Hieracium and Pilosella (Compositae)”. Phytopathologia Mediterranea 61 (1):107-17. https://doi.org/10.36253/phyto-12992.