Baratelli, G. (2022). La nuova Sapienza a Roma. Firenze Architettura, 25(2), 156-165. https://doi.org/10.36253/FiA-13501