Zermani, P. (2020). La casa. Firenze Architettura, 24(1-2), 3–5. https://doi.org/10.13128/FiA-12219