Bravi, Giulia. 2021. “Rosa Pasini Romagnoli”. Drammaturgia 17 (7), 163-87. https://doi.org/10.13128/dramma-12690.