Bravi, G. (2021). Rosa Pasini Romagnoli. Drammaturgia, 17(7), 163-187. https://doi.org/10.13128/dramma-12690