[1]
Megale, T. 2018. Paolo Poli. Drammaturgia. 14, 4 (Nov. 2018), 205–248. DOI:https://doi.org/10.13128/Drammaturgia-24131.