Padilla, B., F. Cuberos, and M. Rodríguez. “Presentación Del Quinto Número De Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives”. Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives, Vol. 3, no. 5, Dec. 2018, pp. 5-7, doi:10.13128/ccselap-24320.