Padilla, B., Cuberos, F. and Rodríguez, M. (2018) “Presentación del quinto número de Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives”, Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives, 3(5), pp. 5-7. doi: 10.13128/ccselap-24320.