DI GRIGOLI, A. R. Crisi di Civiltà. Pandemia e Capitalismo, Noam Chomsky, Ponte Alle Grazie, Firenze, 2020. Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives, v. 5, n. 10, p. 221-222, 4 Dec. 2020.