Padilla, B., Cuberos, F., & Rodríguez, M. (2018). Presentación del quinto número de Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives. Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives, 3(5), 5-7. https://doi.org/10.13128/ccselap-24320