(1)
Padilla, B.; Cuberos, F.; Rodríguez, M. Presentación Del Quinto Número De Comparative Cultural Studies - European and Latin American Perspectives. European-Latin American Comparative Cultural Studies 2018, 3, 5-7.