,. “Profili”. Annali di Storia di Firenze 12 (December 11, 2017): 135–136. Accessed March 5, 2024. https://oajournals.fupress.net/index.php/asf/article/view/8074.