Tzanakis Papadakis, Nikolaos. 2022. “Secularization of Political Authority. On the Political Content of Theology in Benjamin’s Theory of Trauerspiel”. Aisthesis. Pratiche, Linguaggi E Saperi dell’estetico 15 (1):101-15. https://doi.org/10.36253/Aisthesis-13419.