HERDER, J. G. Amore ed egoità. Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico, v. 2, n. 1, 15 May 2012.